Hướng dẫn đặt cảnh báo trên App Exness

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên App Exness ở phía dưới chọn mục “Giao dịch” và chọn biểu tượng cái chuông phía trên góc phải màn hình

Bước 2: Chọn “Thông báo mới” ở phía dưới màn hình

Bước 3: Chọn cặp tiền tệ, tiền điện tử, mã chứng khoán,… Cần thông báo giá

Bước 4: Nhập mức giá cần cảnh báo khi đạt tới. Nếu cần lập lại nhiều lần thì bật “Sự kiện định kỳ” và chọn thời gian từ 7-30 ngày và chọn “Đặt cảnh báo”. Như vậy đã xong, khi nào giá đạt mức giá của cặp tiền mình đặt trong thời gian mình chọn thì App Exness sẽ hiển thị thông báo. Đừng quên bật thông báo cho app Exness nhé (tắt thông báo ở cài đặt thông báo thì app sẽ không thể hiển thị thông báo)