Các loại tài khoản

Loại tài khoản Standard Standard Cent
Mô tả Phổ biến nhất! Tài khoản tuyệt vời dành cho tất cả các nhà giao dịch. Hoàn hảo cho người mới. Tìm hiểu cách giao dịch qua các micro lô.
Mức nạp tiền tối thiểu 1 USD 1 USD
Đòn bẩy lên đến 1:Không giới hạn 1:Không giới hạn
Công cụ giao dịch Cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, chỉ số Cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại
Hoa hồng trên mỗi lô/ 1 chiều Không tính phí hoa hồng giao dịch Không tính phí hoa hồng giao dịch
Chênh lệch từ 0.3 0.3
Khối lượng lô tối thiểu 0.01 0.01
Khối lượng lô tối đa 7:00 – 20:59 GMT+0: 200 lô21:00 – 6:59 GMT+0: 20 lô 100
Số lượng tối đa của trạng thái lệnh Không giới hạn 1,000
Ký quỹ bảo toàn rủi ro 0% đối với cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, năng lượng, chỉ số100% đối với tiền kỹ thuật số 0%
Cảnh báo mức tiền ký quỹ 60% 60%
Ngưng giao dịch 0% 0%
Khớp lệnh Thị trường Thị trường
Miễn phí phí qua đêm cho các quốc gia Hồi giáo Có sẵn Có sẵn
Loại tài khoản Raw Spread Zero Pro
Mô tả Chênh lệch thô thấp nhất và hoa hồng cố định thấp. Hưởng chênh lệch bằng 0 trong 95% thời gian của ngày giao dịch đối với 30 cặp. Tài khoản Khớp lệnh tức thời. Khớp lệnh nhanh chóng, không phí hoa hồng.
Mức nạp tiền tối thiểu 200 USD 200 USD 200 USD
Đòn bẩy lên đến 1:Không giới hạn 1:Không giới hạn 1:Không giới hạn
Công cụ giao dịch Cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, chỉ số Cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, chỉ số Cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, chỉ số
Hoa hồng trên mỗi lô/ 1 chiều Lên đến 3.5 USD Từ 3,5 USD No trading commission
Chênh lệch từ 0.0 0.0 0.1
Khối lượng lô tối thiểu 0.01 0.01 0.01
Khối lượng lô tối đa 7:00 – 20:59 GMT+0: 200 lô21:00 – 6:59 GMT+0: 20 lô 7:00 – 20:59 GMT+0: 200 lô21:00 – 6:59 GMT+0: 20 lô 7:00 – 20:59 GMT+0: 200 lô21:00 – 6:59 GMT+0: 20 lô
Số lượng tối đa của trạng thái lệnh Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Ký quỹ bảo toàn rủi ro 0% đối với cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, năng lượng, chỉ số100% đối với tiền kỹ thuật số 0% đối với cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, năng lượng, chỉ số100% đối với tiền kỹ thuật số 0% đối với cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, năng lượng, chỉ số100% đối với tiền kỹ thuật số
Cảnh báo mức tiền ký quỹ 30% 30% 30%
Ngưng giao dịch 0% 0% 0%
Khớp lệnh Thị trường Thị trường Tức thời, thị trường
Miễn phí phí qua đêm cho các quốc gia Hồi giáo Có sẵn Có sẵn Có sẵn

Tài khoản trên MT5 thì đòn bẩy tối đa 1:2000